הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברות GBM ו SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

הדרישות להתקנת פיגומים באזורים שונים יכולות להשתנות על פי החוקים וההגבלות בכל מקום. הקפדה על האיכות והבטיחות הסביבתית היא נושא חשוב, והדרישות עשויות לכלול:

  1. תקנים ומשרד הכלכלה/העבודה: יש דרישות ספציפיות ונדרשים אישורים עבור התקנת פיגומים. יש לעמוד בכללי התקנים הסביבתיים.
  2. התאמה לתנאי הסביבה המקומיים: דרישות יכולות להתאים לתנאי הסביבה באזור  המקומי, כמו גם לשינויים במזג האורי ובטבע המקום , כמובן מול חברת הבנייה.
  3. בטיחות בעבודה:  יש להתחשב בתקנות יעוץ בנוגע לבטיחות העבודה, יש לעמוד בהן במהלך התקנת הפיגומים כמובן שזה נוגע לאזורי עבודה שונים. 
  4. רישוי והכרזה ציבורית: יתרון של הכרזה ציבורית ורישוי מראה על התאמה לדרישות הסביבתיות ויכול להקל על התקנה בקרבת הציבור ( באחריות כמובן חברת הבנייה להראות זאת ולעמוד בכך) בניית הפיגום תעשה בהתאם לאישור של החברה הקבלנית ובהתאם למה שהחברה הקבלנית תנחה.
  5. ניתן וצריך לדרוש בדיקות תקניות ובדיקות איכות להבטחת התאמה לתקנים.

הדגמים של הפיגומים של חברת פגמה אחזקות בע"מ כוללים תקנים אירופאים וישראליים ומיועדים למכירה ולהשכרה.

שתפו עם חברים

כתיבת תגובה

Send this to a friend