קטגורית ארכיון: מאמרים

פגמה אחזקות – הדרישות בדבר התקנת פיגומים באזורים שונים

פרויקט בנייני מגורים בבית שמש

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברות GBM ו SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

פגמה אחזקות – יתרונות בהרכבת פיגומים בהתאם להוראות יצרן

פרויקט מבנה באשקלון

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברות GBM ו SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

יחס עלות תועלת ועמידות פיגומים בכל מזג אויר ובכל אזור עבודה נדרש

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברת SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

יחס עלות תועלת בשימוש בפיגומים מסגרות/זקיפים בתקינה האירופאית והישראלית החדשה

פרויקט בנייני מגורים בבית שמש

פגמה אחזקות הינה יבואנית ומשווקת של מערכות פיגומים בטיחותיים וקלים מאושרים בתקינה הישראלית החדשה המלאה והאירופאית כמובן למכירה ו/או השכרה

מדוע כדאי לשכור/לרכוש פיגומי זקיפים/מסגרות בתקינה האירופאית והישראלית הישראלית

פרויקט מבנה באשקלון

פגמה אחזקות הינה יבואנית ומשווקת של מערכות פיגומים בטיחותיים וקלים מאושרים בתקינה הישראלית החדשה המלאה והאירופאית כמובן למכירה ו/או השכרה

רשימת יתרונות תפעוליים בשימוש בעבודה בפיגומים ניידים מאלומיניום לעבודה שוטפת בכל תחום

פרויקט בנייני מגורים בבית שמש

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברת SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

חברת פגמה – פירוט טכני לפיגומים ניידים מאלומיניום למכירה בהתאם לתקינה האירופאית החדשה

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברת SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

חברת פגמה – פיגומים ניידים מאלומיניום למכירה בהתאם לתקינה האירופאית החדשה

הפיגומים המוצעים על ידנו מיוצרים ע"י חברת SVELT איטליה , חברת פגמה אחזקות בע"מ הינה היבואן והמשווקת של פיגומים אלו ישירות לחברות וללקוחות השונים.

פיגומים למכירה – בתקינה הישראלית והאירופאית החדשה

פגמה אחזקות הינה יבואנית ומשווקת של מערכות פיגומים בטיחותיים וקלים מאושרים בתקינה הישראלית החדשה המלאה והאירופאית כמובן למכירה ו/או השכרה

פיגומים להשכרה – בתקינה הישראלית והאירופאית החדשה

פגמה אחזקות הינה יבואנית ומשווקת של מערכות פיגומים בטיחותיים וקלים מאושרים בתקינה הישראלית החדשה המלאה והאירופאית כמובן למכירה ו/או השכרה.